Tel: T: 22 871 30 40

E-mail: E: kanalizacja@anb.com.pl

Zerzeńska 36, 04-787 Warszawa

Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Pojazdy specjalne do czyszczenia przemysłowego

Rivard Sirocco

Rivard Sirocco

Ładowarki próżniowe z pompami próżniowymi o dużej wydajności, wykorzystywane do usuwania i transportu materiałów suchych m.in. w pracach związanych z tzw. czyszczeniem przemysłowym. Dostępne również wersje zgodne z dyrektywami ATEX

Kliknij, aby pobrać pdf z opisem

Rivard Hegoa

Rivard Hegoa

Pojazdy ssąco-ciśnieniowe zaprojektowane do zasysania i transportu materiałów niebezpiecznych (ADR) o temperaturze zapłonu powyżej 40°C.

Rivard Alizee

Rivard Alizee

Samochody Combi przeznaczone głównie do zastosowań przemysłowych tj.: przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR) oraz praca w strefie zagrożonej eksplozją (ADR + ATEX) Możliwość zasysania i transportu materiałów o temperaturze zapłonu poniżej 60°C.

Kliknij, aby pobrać pdf z opisem

Transport materiałów niebezpiecznych. Co to są towary niebezpieczne?

Materiały niebezpieczne to towary i substancje, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby lub mienia i środowiska. Każdego dnia przewożone są duże ilości towarów i substancji niebezpiecznych. Ze względu na zwiększone ryzyko związane z wypadkiem z udziałem takich towarów, na szereg osób biorących udział w transporcie niebezpiecznych substancji nakładane są surowe obowiązki w zakresie BHP.

Transport drogowy materiałów niebezpiecznych

Aby zmniejszyć ryzyko dla ludzi, środowiska i mienia, należy zachować ostrożność podczas transportu materiałów niebezpiecznych, takich jak:

 • propan, butan, acetylen i inne gazy łatwopalne;
 • benzyna, olej napędowy, nafta, metanol i inne płyny łatwopalne;
 • powietrze, azot, hel i inne niepalne gazy;
 • tlen i inne gazy utleniające;
 • akumulatory samochodowe, chlor basenowy, fajerwerki, środki czystości, niektóre kleje i zmywacze do farb.

Transport materiałów niebezpiecznych. Rodzaje substancji niebezpiecznych w przedsiębiorstwach

Podczas gdy wiele rodzajów pracy wiąże się z substancjami niebezpiecznymi, niektóre rodzaje działalności stwarzają większe ryzyko niż inne. Oto przykłady:

 • budownictwo i rzemiosło budowlane wytwarzają pył i opary oraz wykorzystują niebezpieczne materiały i chemikalia
 • przedsiębiorstwa produkcyjne mogą wykonywać prace związane z substancjami niebezpiecznymi lub wytwarzać niebezpieczne odpady
 • firmy sprzątające często używają produktów, które są szkodliwe, jeśli zostaną dopuszczone do środowiska
 • przedsiębiorstwa medyczne i opiekuńcze mogą wytwarzać duże ilości odpadów klinicznych
 • warsztaty blacharsko-lakiernicze używają farb i klejów i muszą utylizować niebezpieczne odpady, takie jak akumulatory i materiały zanieczyszczone olejem
 • operacje związane z inżynierią powierzchni mogą powodować problemy z pyłem, podczas gdy wiele procesów wykorzystuje niebezpieczne substancje
 • firmy kurierskie i transportowe mogą wytwarzać pyły, opary i emisje dwutlenku węgla, a także wszelkie przewożone przez siebie substancje niebezpieczne
 • przedsiębiorstwa rolne używają nawozów i produktów do zwalczania szkodników i może istnieć ryzyko chorób, w tym chorób przenoszonych ze zwierząt na ludzi, takich jak ptasia grypa

Podczas gdy niektóre firmy z branży handlu lub usług, charakteryzują się stosunkowo niskim ryzykiem, należy dokładnie sprawdzić procesy biznesowe. Nawet przedsiębiorstwa działające w biurach mogą być w stanie ograniczyć stosowanie niebezpiecznych substancji lub ryzyko stwarzane przez nie, na przykład pochodzące ze środków czyszczących i sprzętu elektrycznego. Do wywozu odpadów warto wynająć specjalny pojazd do przewozu materiałów niebezpiecznych.

Rodzaje niebezpiecznych substancji w Twojej firmie

Typowe niebezpieczne substancje używane lub produkowane przez przedsiębiorstwa mogą obejmować:

 • chemikalia
 • olej i paliwa
 • baterie
 • kleje
 • środki czyszczące
 • produkty do zwalczania szkodników
 • sprzętu elektrycznego zawierającego niebezpieczne lub radioaktywne elementy
 • czynniki biologiczne, takie jak bakterie i inne mikroorganizmy
 • produkty uboczne zużycia energii, takie jak gaz lub opary z lutowania, gorącego oleju lub galwanizacji

Należy pamiętać, że większość substancji może wyrządzić znaczne szkody wodzie w środowisku – na przykład w stawach i rzekach – jeśli ich stężenie jest wystarczająco wysokie. Istnieją również substancje, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, takie jak mleko i inne artykuły spożywcze, które mogą powodować znaczne szkody dla środowiska. Konieczne będzie wtedy czyszczenie przemysłowe

Jak przechowywać substancje niebezpieczne?

Jeśli używasz lub masz do czynienia z substancjami, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, musisz przestrzegać przepisów dotyczących kontroli substancji niebezpiecznych dla zdrowia. Przepisy te wymagają kontrolowania narażenia na substancje niebezpieczne.

Należy również ocenić ryzyko związane z przechowywaniem i obchodzeniem się z substancjami niebezpiecznymi dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Proste kroki w celu kontrolowania ryzyka związanego z substancjami niebezpiecznymi obejmują:

 • przestrzeganie instrukcji producenta zawartych w karcie charakterystyki podczas przechowywania chemikaliów
 • zachowanie minimalnej niezbędnej ilości substancji niebezpiecznych
 • oddzielne przechowywanie niezgodnych substancji
 • zapobiegając uwolnieniu lub wyciekom
 • szkolenie pracowników w zakresie prawidłowego przechowywania i obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi
 • właściwe oznakowanie pojemników do przechowywania
 • przechowywanie substancji łatwopalnych w odpowiednich pojemnikach z dala od źródeł zapłonu, takich jak kotły i grzejniki
 • umieszczanie zapasów cieczy nad ziemią, gdzie jest mało prawdopodobne, aby zostały uszkodzone, na przykład z dala od podjazdów
 • konserwacja manometrów, zaworów i rurociągów
 • posiadanie procedur postępowania w przypadku wycieków awaryjnych
 • przy użyciu wtórnego systemu ograniczającego, takiego jak taca ociekowa lub zapora (obszar przechowywania zaprojektowany w celu zapobiegania wydostawaniu się płynów)
 • monitorowanie zużycia oleju — nieoczekiwanie wysokie zużycie może wskazywać na wyciek

Transport drogowy materiałów niebezpiecznych. Zagrożenia

Transport substancji niebezpiecznych wiąże się z różnymi zagrożeniami. Należą do nich uszkodzenia podczas transportu, utrata i kradzież, pożar, eksplozja, wycieki i wycieki. Wiele towarów samo w sobie nie jest niebezpiecznych, ale zawiera szkodliwe substancje, które mogą szkodzić środowisku, ludziom lub obu. W przypadku przewozu towarów sklasyfikowanych jako niebezpieczne obowiązują specjalne zasady. Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie związanych z tym zagrożeń i sklasyfikowanie towarów. Następnie należy upewnić się, że ładunki są bezpieczne, ciężar jest rozłożony równomiernie i umieścić odpowiednie znaki ostrzegawcze na pojazdach. Jeśli transportujesz towary niebezpieczne transportem drogowym lub kolejowym, musisz:

 • używać odpowiedniego opakowania, które jest oznakowane, aby każdy, kto ma z nim kontakt, mógł podjąć odpowiednie środki ostrożności
 • używać odpowiedniego pojazdu, kontenera, cysterny lub wagonu zgodnie z klasyfikacją towarów
 • w razie potrzeby wyświetlać określone informacje o towarach na pojeździe lub kontenerze
 • przestrzegać odpowiednich procedur podczas załadunku i rozładunku towarów

Pojazdy drogowe muszą być wyposażone w określone rodzaje wyposażenia bezpieczeństwa, takie jak gaśnice. Możesz również potrzebować wykwalifikowanego doradcy ds. bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych. Wszyscy kierowcy muszą przejść odpowiednie szkolenie, nie tylko w zakresie prowadzenia pojazdu, ale także w zakresie postępowania w razie wypadku. Kierowcy muszą posiadać zaświadczenie o szkoleniu ADR.

pixel