Tel: T: 22 871 30 40

E-mail: E: kanalizacja@anb.com.pl

Zerzeńska 36, 04-787 Warszawa

Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Lokalizator zagubionych pokryw metalowych

Prowadzenie prac ziemnych z użyciem ciężkiego sprzętu niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia podziemnych instalacji. W przypadku uszkodzenia kabli lub rurociągów może to prowadzić do wysokich kar finansowych i tragicznych w skutkach wypadków. Wobec tego konieczne jest skuteczne lokalizowanie instalacji, włazów oraz pokryw metalowych w terenie, aby uniknąć takich sytuacji.W przypadku prowadzenia lokalizacji pokryw metalowych zastosowanie znajduje lokalizator włazów, określany mianem magnetometra. Dzięki jego zaawansowanym funkcjom, jak np. polepszenie parametrów przeszukiwania, możliwe jest szybkie i precyzyjne odnalezienie zagubionych pokryw oraz innych obiektów metalowych.Oferowane w naszym sklepie produkty wyróżniają się na tle tego typu urządzeń dużą dokładnością. Zapraszamy!

Czym jest lokalizator zagubionych pokryw metalowych?

Magnetometr to zaawansowane urządzenie, którego głównym zadaniem jest wykrywanie i pomiar pola magnetycznego. Jego praca polega na wyszukiwaniu obiektów, które mogłyby przeszkodzić planowanej inwestycji. Umożliwia zlokalizowanie różnych elementów wykonanych z metalu, takich jak pręty zbrojeniowe czy pokrywy studzienek, które często ukryte są pod powierzchnią terenu. To sprzęt sygnalizujący istnienie pokryw na wybranym terenie. Używanie magnetometru daje pewność, że żadne obiekty metalowe nie pozostaną niezauważone, a co za tym idzie, eliminuje konieczność czasochłonnego ręcznego lokalizowania zagubionych części lub ryzyko przypadkowych uszkodzeń. Rejestrowane zmiany sygnałów są tłumaczone na komunikaty dźwiękowe i graficzne, sygnalizując istnienie pokryw lub innych, metalowych obiektów. Wyjątkowe cechy magnetometru pozwalają również na zastosowanie go w wodzie.

Magnetometr - kluczowe narzędzie w wielu branżach

Magnetometr znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, umożliwiając precyzyjne określenie właściwości pola magnetycznego w danej lokalizacji.W branży geotechnicznej i przemyśle magnetometr jest nieocenionym narzędziem. Jest podstawowym urządzeniem stosowanym do precyzyjnego lokalizowania zagubionych pokryw metalowych, włazów studzienek oraz innych obiektów ferromagnetycznych pod powierzchnią ziemi. Dzięki zastosowaniu magnetometru można wykrywać przedmioty na znacznie większej głębokości niż konwencjonalne detektory metali, co ma ogromne znaczenie przy pracach ziemnych, budowlanych czy naprawczych. Co ważne, może być stosowany w każdych warunkach. Lokalizator włazów może być również wykorzystywany w projektach militarnych oraz w badaniach naukowych. Istotną zaletą magnetometrów jest to, że operują na naturalnym polu magnetycznym, co eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych akcesoriów. W odróżnieniu od lokalizatorów sieci uzbrojenia podziemnego, magnetometry wykorzystują naturalne pole magnetyczne do precyzyjnego określenia położenia szukanego obiektu.

Zaawansowane możliwości magnetometru

Współczesne lokalizatory włazów umożliwiają tworzenie map pola magnetycznego w danym obszarze i z dużą dokładnością. Są one stosowane:do analizowania struktury geologicznej,lokalizowania włazów podziemnych, do identyfikacji minerałów zawierających żelazo czy inne metale,wykrywania złoża rud, ropy i innych surowców,lokalizowania zagubionych obiektów ferromagnetycznych.Lokalizator metalowych pokryw to wyjątkowy rodzaj wykrywacza metalu, skupiający się na wykrywaniu obiektów ferromagnetycznych. Dzięki temu narzędziu możliwe jest odnalezienie elementów takich jak punkty geodezyjne, zasuwy wodociągowe, skrzynki zaworowe, żeliwne rury czy pokrywy studzienek kanalizacyjnych ukryte pod ziemią, czy asfaltem. Poszukiwanie pod śniegiem metalowych pokryw jest z nim dużo łatwiejsze.W wyniku wykrycia zakłóceń pola magnetycznego spowodowanych obecnością obiektów ferromagnetycznych lokalizator pokryw wydaje sygnał dźwiękowy i wizualny, informując użytkownika o wykryciu obiektu. Po dokonaniu pomiaru na wyświetlaczu urządzenia pojawi się informacja w postaci czytelnego wykresu.To narzędzie doskonale sprawdza się w lokalizowaniu pokryw, odnajdywaniu ukrytych pod ziemią obiektów o charakterze punktowym, od najmniejszych gwoździ do większych stalowych konstrukcji.Lokalizator włazów, wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz intuicyjne przyciski umożliwia regulację czułości i pomijanie płytko położonych obiektów. Dzięki elektronicznemu zrównoważeniu parametrów można skutecznie pomijać niepożądane obiekty. Można go wykorzystać w pobliżu miejsca lokalizacji drobniejszych elementów, takich jak śruby, gwoździe, siatka czy puszki.

Skuteczna praca w różnych warunkach

Lokalizatory zagubionych pokryw metalowych wykazują się dużą dokładnością, umożliwiając skuteczne lokalizowanie obiektów metalowych w różnych warunkach. Dzięki zdolności pomijania małych przedmiotów, jak monety czy puszki, oraz eliminacji zakłóceń od przejeżdżających pojazdów, znalezienie szukanego obiektu jest znacznie prostsze. Zarówno w trudnych warunkach terenowych, jak i w pobliżu instalacji energetycznych, magnetometry są niezawodne.Jeśli interesujesz się magnetometrem wykorzystującym wskaźnik obecności linii energetycznej, skontaktuj się z nami. Dzięki wsparciu technicznemu i jasno sformułowanym danym technicznym korzystanie z tego narzędzia stanie się intuicyjne oraz efektywne.

Świadczenie profesjonalnych usług związanych z utrzymaniem m.in. sieci kanalizacyjnych wymaga używania sprzętu popularnie nazywanego magnetometrem. Lokalizator zagubionych pokryw metalowych umożliwia szybkie i łatwe odnalezienie wszelkich elementów metalowych, które są niewidoczne i znajdują się pod śniegiem, ziemią, betonem, piaskiem, asfaltem bądź innymi materiałami.

Lokalizator zagubionych pokryw metalowych

Magnetometr — lokalizator metalowych pokryw

Magnetometr protonowy to świetny przyrząd do lokalizowania wszelkich przedmiotów, które znajdują się pod powierzchnią ziemi. Jest on doskonale przystosowany do pracy nawet w ekstremalnych warunkach, a to dzięki niskiej masie, ergonomicznym kształtom i wytrzymałej obudowie. Wykrywacz maknetometryczny posiada również wiele nowoczesnych udogodnień, które zdecydowanie poprawiają jego pracę i skuteczność. Oferowany przez nas lokalizator pokryw (magnetometr) służy do wykrywania ferromagnetyków znajdujących się pod powierzchnią ziemi, nawierzchni drogowej, śniegu i wody (hydranty, pokrywy włazów, rury, znaczniki geodezyjne lub paliki znacznikowe). Cechuje je świetna czułość wykrywania oraz funkcja manualnego sterowania. Są wyposażone w podświetlany ekran LCD. Gdy wykryją obiekt, informują o nim wizualnym oraz dźwiękowym sygnałem. Są wyposażone we wskaźnik, który na bieżąco informuje o poziomie naładowania baterii w magnetometrze. Są przystosowane do pracy w ciężkich warunkach atmosferycznych. Mają wysoki poziom szczelności. Urządzenia niewiele ważą i mają bardzo ergonomiczny kształt. Użytkowanie ich nie męczy dłoni i rak. Pozwalają na długą pracę w terenie. Magnetometr jest wyposażony w alarm, który informuje o wykryciu przewodów pod napięciem. Warto go wybrać ze względu na solidną i mocną obudowę. Mocna bateria pozwala na kilkadziesiąt godzin pracy w terenie. Oprócz wykrywania włazów magnetometr sprawdzi się do znajdowania elementów obiektów ferromagnetycznych w każdym terenie oraz do znajdowania obiektów zlokalizowanych pod powierzchnią ziemi.

Magnetometry — nie tylko lokalizator metalowych pokryw

Magnetometry są użytecznymi narzędziami na naszej planecie, ponieważ Ziemia jest zasadniczo ogromnych rozmiarów magnesem. Magnetometry umożliwiają pomiar siły i, w zależności od instrumentu, kierunku pola magnetycznego w punkcie w przestrzeni. Magnetometry przeszły długą drogę od czasu wynalezienia pierwszego magnetometru w 1833 roku. Obecnie magnetometry są szeroko używane i mają różne zastosowani. Są używane do pomiaru pola magnetycznego Ziemi, w badaniach geograficznych, używane są przez wojsko do wykrywania okrętów podwodnych, a nawet są używane w wykrywaczach metalu i broni. W ostatnich latach magnetometry zostały zminiaturyzowane i włączone do układów scalonych przy bardzo niskich kosztach.

Kiedy wynaleziono magnetometr?

Magnetometry istnieją od bardzo dawna. Nawet kompas jest uważany za bardzo prosty magnetometr, ale najwcześniejsze czujniki zdolne do dokładnego pomiaru amplitudy pola pochodzą z początku XIX wieku. W 1833 roku Carl Friedrich Gauss, kierownik Obserwatorium Geomagnetycznego w Getyndze, opublikował pracę na temat pomiarów pola magnetycznego Ziemi. W artykule opisano nowy instrument składający się z stałego magnesu sztabkowego zawieszonego poziomo na złotym włóknie. Pomiar różnicy w oscylacjach od momentu namagnesowania i rozmagnesowania pręta pozwolił Gaussowi obliczyć bezwzględną wartość siły ziemskiego pola magnetycznego. Gauss, jednostka gęstości strumienia magnetycznego, została nazwana na jego cześć. Następnie w 1846 roku, Francis Ronalds i Charles Brooke niezależnie wynaleźli magnetografy, które w sposób ciągły rejestrowały ruchy magnesu za pomocą fotografii, uwalniając ciężar od obserwatorów. Te magnetometry zostały szybko wykorzystane przez Edwarda Sabine'a i innych w globalnym badaniu magnetycznym. Od tego czasu pojawiły się różne technologie (zarówno dla magnetometrów, jak i gausomierzy oraz teslametrów), których rozwój nastąpił w drugiej połowie XIX wieku i trwa do dziś. Podczas gdy pierwszy magnetometr mierzył amplitudę pola, od tego czasu pojawiła się technologia, która mierzy pole w jednym określonym kierunku, torując drogę dla magnetometrów wektorowych. Technologie Fluxgate sięgające lat 30. XX wieku są wykorzystywane do pomiaru pól magnetycznych do około 1 mT w jednym określonym kierunku, natomiast efekt Halla, używany do pomiaru silniejszych pól magnetycznych, sięga aż 1879 r.

Wykrywacz magnetometryczny. Do czego służą magnetometry?

Wiemy, że magnetometry służą do pomiaru pola magnetycznego, ale liczba zastosowań może być zaskoczeniem dla osób nieznających wszechstronności magnetometrów. Ze względu na charakter mierzonego pola magnetycznego o niskiej amplitudzie, większość zastosowań magnetometru to pomiar pola naturalnego lub zniekształcenia pola magnetycznego Ziemi przez obiekty ferromagnetyczne. Materiały ferromagnetyczne zazwyczaj zawierają żelazo, nikiel lub kobalt. Obecność tych materiałów w wielu przedmiotach (pojazdach, urządzeniach elektronicznych, broni, włazach kanalizacyjnych etc.) pozwala na wykorzystanie magnetometrów do wykrycia osoby niosącej broń lub osoby posiadającej obiekt ferromagnetyczny wchodzącej do pracowni rezonansu magnetycznego. Magnetometry służą do pomiaru pól biologicznych, np. mózgu, serca czy mięśni. Możesz również użyć magnetometrów do pomiaru pola ziemskiego, niezależnie od tego, czy jest to do celów poszukiwania minerałów/ropy, badań mających na celu zrozumienie mechanizmów stojących za ziemskim polem magnetycznym, czy kompasowania. Możesz dodatkowo wykrywać obiekty, patrząc na sposób, w jaki pole jest zniekształcone wokół obiektów. Ma to zastosowanie w obronności, bezpieczeństwie, monitorowaniu ruchu i wielu innych branżach. Magnetometry dzielą się na dwie kategorie: skalarne i wektorowe. Skalary służą do pomiaru wartości natężenia strumienia magnetycznego. Magnetometr wektorowy służy do pomiaru wielkości i kierunku pola magnetycznego.

Czy magnetometry działają pod wodą?

Magnetometry, jeśli są odpowiednio zapakowane, mogą być używane pod wodą. Obejmuje to zarówno magnetometry pola całkowitego, jak i magnetometry wektorowe, a w szczególności czujniki fluxgate. Podwodne magnetometry wektorowe są wykorzystywane do zastosowań obronnych, wykrywania mas ferromagnetycznych i badań geofizycznych. Podczas gdy niektóre z tych zastosowań wymagają zanurzenia tylko na kilkadziesiąt metrów, w innych przypadkach czujniki są rozmieszczone na głębokościach przekraczających 6000 m.

Magnetometr umożliwia lokalizację takich elementów jak pokrywy, zasuwy, włazy studzienek, skrzynki zaworowe, znaczniki geodezyjne i wszystkie inne wykazujące właściwości ferromagnetyczne. Dzięki swojej specyfice urządzenie świetnie sprawdzi się zarówno przy pracach geodezyjnych, ziemnych, budowlanych i wielu innych. Jego skuteczność pozwala na lokalizowanie do głębokości aż 2,5 metra. Niska waga zapewnia łatwość obsługi i komfortową pracę w każdych warunkach a także wygodny transport magnetometru. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

pixel